สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 306 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 356 ครั้ง

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 210 ครั้ง

เกียรติบัตรการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 304 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย นางสาวนันธิญา เกรียงสมร อ่าน 193 ครั้ง

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 215 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายผลการดำเนินงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างสมดุลและยั่งยืน โรงเรียนคำโพนทองบริบู

วันที่โพสต์ 19 ก.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 143 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 181 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 326 ครั้ง

การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเ

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 153 ครั้ง

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2566 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 131 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน

วันที่โพสต์ 11 ก.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 143 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน

วันที่โพสต์ 11 ก.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 139 ครั้ง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโซน ๑ กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง จินตคณิตโดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่น

วันที่โพสต์ 9 ก.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 184 ครั้ง

การประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาบุคลากรโซนภูพาน กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 130 ครั้ง

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา ครั้งที่ 1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครูผู้ช่วยโรงเรียนโคกนาดี

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 138 ครั้ง

โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องจากสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 158 ครั้ง

28 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สพป.กาฬสินธุ์ เชต 3

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 135 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 12 จาก 21 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK