สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 272 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 266 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 232 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 241 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 10 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 463 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 8 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 151 ครั้ง

การมอบสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนแกนนำที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)

วันที่โพสต์ 7 พ.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 269 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านปลาขาว อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 5 พ.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 401 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านนาวี อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 2 พ.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 394 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 2 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 186 ครั้ง

กิจกรรม ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับ ครูปฐมวัย ปีที่ 3 โครงการส่งต่อสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ จากรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสู่มือครูปฐมวัย

วันที่โพสต์ 22 ต.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 391 ครั้ง

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรม) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มี

วันที่โพสต์ 19 ต.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 264 ครั้ง

เวปไซต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่โพสต์ 28 ก.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 383 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 25 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 355 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหวในศูนย์การเรียนสำหรับ

วันที่โพสต์ 25 ก.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 328 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA คณะครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 22 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 289 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA คณะครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 373 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA คณะครู โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 239 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 9 จาก 22 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK