สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู็ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ ๑

โพสต์เมื่อ : 30 พ.ค. 2567 เวลา 09:10 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ท่านดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ ๑ ที่ โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) ตามกรอบการติดตาม ๒ ด้าน คือด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน ในการนี้ นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว ผอ.โรงเรียน และนางพัทชนันท์ ศรัณรักษ์ ครูโรงเรียน บ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประเมินฯ โดยครูปฐมวัย นางสาวเกสรา งามแสง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีการนำเสนอผลงานตามกรอบการประเมินอย่างเข้ม ขอชื่นชม..

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ประกาศ สมศ. ที่ 157/2567 รายชื่อสถานศึกษา #ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประกันคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[ 52]

รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ปีการศึกษา ๒๕๖๖

[ 110]

การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ สพฐ, ทาง OBEC Channel โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

[ 70]

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

[ 91]

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู็ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ ๑

[ 116]