สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นางรัชนี สุขสวัสดิ์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ สพฐ, ทาง OBEC Channel โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 77 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 31 พ.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 98 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู็ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ ๑

วันที่โพสต์ 30 พ.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 121 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 132 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 161 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 115 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 125 ครั้ง

การอบรม เชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN)

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 130 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 118 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 138 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 133 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 11 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 106 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 8 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 121 ครั้ง

การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 2

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 113 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 140 ครั้ง

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตามฯ โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 127 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบ NT ชั้นป.๓ ที่ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 99 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบ NT ชั้นป.๓ ที่ สนามสอบโรงเรียนบ้านค้อราษฏร์บำรุงวิทยา กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 145 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 8 หน้า