สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นางรัชนี สุขสวัสดิ์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 266 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 241 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 10 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 463 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 8 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 151 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 2 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 186 ครั้ง

กิจกรรม ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับ ครูปฐมวัย ปีที่ 3 โครงการส่งต่อสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ จากรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสู่มือครูปฐมวัย

วันที่โพสต์ 22 ต.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 391 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 25 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 355 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA คณะครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 22 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 289 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA คณะครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 373 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA คณะครู โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 239 ครั้ง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่โพสต์ 18 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 334 ครั้ง

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 334 ครั้ง

รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 595 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA คณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 316 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 182 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA คณะครูโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 298 ครั้ง

รายงานโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 244 ครั้ง

ร่วมงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย"

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 327 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 5 จาก 9 หน้า