สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นางรัชนี สุขสวัสดิ์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 121 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 153 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 6 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 185 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 155 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 145 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบ ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 232 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 200 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 152 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 143 ครั้ง

ประชุมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กิจกรรม การประเมินโครงงานวิทยาาสตร์ ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 154 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 5 ม.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 236 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 3 ม.ค. 2567 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 195 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 224 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและวิชาเอกภาษาไทย

วันที่โพสต์ 15 ธ.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 234 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 14 ธ.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 230 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา (อย่างเข้ม) ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 12 ธ.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 177 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธฺราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 276 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 272 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 4 จาก 9 หน้า