สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

เสกสรรค์ มีสารพันธ์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194

วันที่โพสต์ 14 ต.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 438 ครั้ง

ปฐมนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 3/2564 ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 435 ครั้ง

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 479 ครั้ง

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (10Mar20)

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 410 ครั้ง

กรอบแนวทางรูปแบบการประเมินภายนอกภายใต้สถานกาณ์การระบาดโรคติดต่อ COVID-19

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 385 ครั้ง

คู่การใช้งานระบบ e-SAR ของ สมศ.

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 517 ครั้ง

คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม

วันที่โพสต์ 3 พ.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 429 ครั้ง

การบรรยาย เรื่องหลักการประกันคุรภาพและการประเมินคุณภายนอก ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 233 ครั้ง

power point การประชุมผู้ประเมินภายนอก_Edited By Dr.Nantha_29-10-2563-1

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 157 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า