สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

เสกสรรค์ มีสารพันธ์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

เตรียมรับชม Live โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพ

วันที่โพสต์ 11 ก.ค. 2567 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 38 ครั้ง

ประกาศ สมศ. ที่ 157/2567 รายชื่อสถานศึกษา #ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประกันคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2567 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 196 ครั้ง

คู่มือการประกันคุณภาพภายนอกฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก 1. การศึกษาปฐมวัย 2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2567 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 140 ครั้ง

#ดาวน์โหลดเลย E-book คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 ? 2571)

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 770 ครั้ง

คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2567 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 174 ครั้ง

คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2567 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 213 ครั้ง

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 9 ม.ค. 2567 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 179 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 8 ธ.ค. 2566 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 243 ครั้ง

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภา

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 186 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194

วันที่โพสต์ 14 ต.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 848 ครั้ง

ปฐมนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 3/2564 ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 759 ครั้ง

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 746 ครั้ง

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (10Mar20)

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 588 ครั้ง

กรอบแนวทางรูปแบบการประเมินภายนอกภายใต้สถานกาณ์การระบาดโรคติดต่อ COVID-19

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 592 ครั้ง

คู่การใช้งานระบบ e-SAR ของ สมศ.

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 974 ครั้ง

คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม

วันที่โพสต์ 3 พ.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 1602 ครั้ง

การบรรยาย เรื่องหลักการประกันคุรภาพและการประเมินคุณภายนอก ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 413 ครั้ง

power point การประชุมผู้ประเมินภายนอก_Edited By Dr.Nantha_29-10-2563-1

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 367 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า