สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 23 มิ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 156 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

วันที่โพสต์ 23 มิ.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 146 ครั้ง

การอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2566 โดย สุชัญญา เยื้องกลาง อ่าน 249 ครั้ง

การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 143 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 119 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 119 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 22 มิ.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 117 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ESD โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 11 มิ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 683 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 2 มิ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 176 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 2 มิ.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 216 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 31 พ.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 179 ครั้ง

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรูู้ active learning โรงเรียนบ้านดงหมู

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 360 ครั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 163 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 157 ครั้ง

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภา

วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2566 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 183 ครั้ง

18/5/25566 ท่านรองฯ ทรงวุฒิ ศรล้อม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเร

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 230 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

วันที่โพสต์ 1 พ.ค. 2566 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 294 ครั้ง

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

วันที่โพสต์ 25 เม.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 269 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 13 จาก 21 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK