สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่หลักสถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร กลุ่มเสรีไทยนาคู

วันที่โพสต์ 24 เม.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 222 ครั้ง

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่โพสต์ 21 เม.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 360 ครั้ง

19 เมษายน 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่โพสต์ 20 เม.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 156 ครั้ง

โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning )

วันที่โพสต์ 19 เม.ย. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 151 ครั้ง

30 มีนาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการชมรมครูปฐมวัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2566

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 227 ครั้ง

แผนการนิเทศโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 370 ครั้ง

ลิงค์ VDO nccs เมนูการใช้งาน ทำsar

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 188 ครั้ง

ลิงค์ VDO แนะนำการบันทึกข้อมูลสารสเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา2565

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 261 ครั้ง

ลิงค์ VDO การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 223 ครั้ง

กำหนดแนวทางการนำผลการประเมิน RT/ NT/ O-NET หรือ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2566 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 1618 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการสึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 977 ครั้ง

การดำเนินงานเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 219 ครั้ง

18 มีนาคม 2566 ท่านดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 241 ครั้ง

14 มีนาคม 2566 ท่านผอ.เขต สุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้มอบหมาย ท่านรองฯ ทรงวุฒิ ศรล้อม รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการปร

วันที่โพสต์ 14 มี.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 227 ครั้ง

ประกาศผล การประกวดครูต้นแบบโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning )

วันที่โพสต์ 11 มี.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 355 ครั้ง

แผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2575

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 998 ครั้ง

คู่มือการขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 1425 ครั้ง

3 มีนาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 245 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 14 จาก 21 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK