สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นางสาววิชชุดา ตรีเนตร


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 180 ครั้ง

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 157 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 195 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 181 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนแจนแลนวิทยา กลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์

วันที่โพสต์ 11 มี.ค. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 163 ครั้ง

แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน

วันที่โพสต์ 8 มี.ค. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 131 ครั้ง

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 8 มี.ค. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 178 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 146 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 166 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 158 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 155 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 172 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านคำพิมูล กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำ

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 139 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนโป่งนกเปล้า กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำ

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 114 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา กลุ่มโรงเรียนแพรวา

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 97 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง กลุ่มโรงเรียนแพรว

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 72 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล กลุ่มโรงเรียนแพรวาค

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 56 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านโนนค้อ กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 136 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 5 หน้า