สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นางสาววิชชุดา ตรีเนตร


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 32 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 21 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 21 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 39 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านคำพิมูล กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำ

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 22 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนโป่งนกเปล้า กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำ

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 9 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา กลุ่มโรงเรียนแพรวา

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 7 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง กลุ่มโรงเรียนแพรว

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 10 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล กลุ่มโรงเรียนแพรวาค

วันที่โพสต์ 20 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 10 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านโนนค้อ กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 26 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนนาทันวิทยา กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 19 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว กลุ่มโรงเรียนแพรว

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 20 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 11 กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ณ โรงเรียนบ้านดงส

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 26 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 23 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ณ

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 29 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ณ

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 23 ครั้ง

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม สนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 10 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 34 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2567 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 22 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 5 หน้า