สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ

โพสต์เมื่อ : 5 เม.ย. 2567 เวลา 19:37 น. IP: 49.237.15.145
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 4 - 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ กิจกรรมจากวิทยากรเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษของไทย การพัฒนาภาษาอังกฤษตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. พ.ศ.2567-2568 แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และการวางกรอบการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) กิจกรรมการอภิปรายกลุ่มย่อย การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา การเทียบเคียงผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR และการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และการบรรยาย เรื่อง การจัดการศึกษาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน และการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)/(EP)/(MEP) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ประกาศ สมศ. ที่ 157/2567 รายชื่อสถานศึกษา #ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประกันคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[ 18]

รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ปีการศึกษา ๒๕๖๖

[ 83]

การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ สพฐ, ทาง OBEC Channel โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

[ 46]

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

[ 73]

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู็ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ ๑

[ 99]