สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

โพสต์เมื่อ : 13 มี.ค. 2567 เวลา 18:23 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ปฏิบัติราชการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวกมลพร ไร่ประชา นางสาวอรวรรณ พ่อนามแดง และนายอรรถพล โทไข่ษร ตามเกณฑ์การประเมินด้านการฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฯดำเนินการประเมินด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณท่านผอ.ศิติชัย วันตะโพธิ์ คณะครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการประเมินฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ