สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2567 เวลา 18:02 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

นที่ 21 มีนาคม 2567 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน นำโดยผอ.สุขสันต์ จุทารัตน์ และคณะครูแกนนำ มีผู้บริหาร ครูแกนนำโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนทั่วไปในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน สถานศึกษาพอเพียง ได้แก่ โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 คน ณ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากผอ.สุขสันต์ จุทารัตน์ ผอ.รร.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ รวมถึงคณะครู และบุคลากรทุกคนที่อำนวยความสะดวกในทุกด้านเป็นอย่างดียิ่ง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ