สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 2

โพสต์เมื่อ : 7 มี.ค. 2567 เวลา 19:52 น. IP: 223.206.247.10
แชร์ให้เพื่อน

๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ท่านดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้มอบหมายให้ คณะทำงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับปฐมวัย) ดำเนินงานตามกิจกรรม : การประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับปฐมวัย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โดยมีนางรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) พร้อมด้วยนางธัญญาภัค ขานโส ครูโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐) และนางขวัญจิต จำปาวัน ครูโรงเรียนบ้านดินจี่ (Local Trainer : LT) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ตามกรอบการประเมิน ในการนี้มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๔๑ โรงเรียน และปรับปรุงผลงาน จำนวน ๘ โรงเรียน รวมทั้งหมด จำนวน ๔๙ โรงเรียน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ