สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กิจกรรมวันเด็ก พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 38 ครั้ง

วันที่ 14 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำป

วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 38 ครั้ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษาแทน คุณณัฐพร ศรีมหาไชย จำนวน 10 ทุน

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 43 ครั้ง

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางนักเรียน

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 47 ครั้ง

วันที่ 11 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบเงินทุนยากจนพิเศษให้กับนักเร

วันที่โพสต์ 11 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 33 ครั้ง

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแซงบาดาล

วันที่โพสต์ 11 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 39 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับครูใหม่

วันที่โพสต์ 9 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 45 ครั้ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย นำโดย นางพรสวรรค์ กระจาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ร่ว

วันที่โพสต์ 2 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 54 ครั้ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นำโดย นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ร่ว

วันที่โพสต์ 30 ธ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 55 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มสมเด็จภูพาน

วันที่โพสต์ 22 ธ.ค. 2566 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 71 ครั้ง

วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นำโดย นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด

วันที่โพสต์ 19 ธ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 71 ครั้ง

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นำโดย นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้า

วันที่โพสต์ 18 ธ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 68 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

วันที่โพสต์ 8 ธ.ค. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 124 ครั้ง

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 66 ครั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 85 ครั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 78 ครั้ง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้นายธีระเนตร พิมรส เป็นประธานนำกล่าวสดุดีเทิดพร

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 92 ครั้ง

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 1 ธ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 145 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 3 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านดงแหลม
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางสาวณัฐรินีย์ อำไพศรี
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
นางพรสวรรค์ กระจาย
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี
ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
สิบเอกนิพล จำศรี
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาวสุพรรษา พอลีละ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

MAIN LINK