สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2566 และได้รับเกียรติบั

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 67 ครั้ง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประช

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 66 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 202 ครั้ง

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสว

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 72 ครั้ง

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ และคณะครู ได้นำนักเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่บริเวณร

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 83 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2566

วันที่โพสต์ 27 มิ.ย. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 178 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่โพสต์ 23 มิ.ย. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 234 ครั้ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการเพ

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 103 ครั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นำโดยนางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการ ?ผอ.เข

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 81 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: พิธีไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 266 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ตามระบบการดูแล

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 82 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 109 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและอยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 96 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ในวัดบ้านโพ

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 112 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ : เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 109 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมเวทีเสวนาพหุภาคีภาคอีสาน เวทีระดับภาค เพื่อหนุนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้

วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 113 ครั้ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมขยายผลการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา และ PLC ให้โรงเรียนเครือข่ายสภาการศึ

วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 125 ครั้ง

จดหมายข่าวบ้านขมิ้น: ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 17 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.กาฬสินธุ์ 3 อ่าน 185 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 7 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านดงแหลม
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางสาวณัฐรินีย์ อำไพศรี
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
นางพรสวรรค์ กระจาย
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี
ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
สิบเอกนิพล จำศรี
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาวสุพรรษา พอลีละ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

MAIN LINK