สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 2002 การ

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 27 ครั้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าพิธีเปิดการอบรมเชิงป

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 25 ครั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 1003 สภาว

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 1004 กำลั

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 22 ครั้ง

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 1001 การบร

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 36 ครั้ง

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3302 การบ

วันที่โพสต์ 29 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 31 ครั้ง

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงผลงานวิชาการ ? เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย

วันที่โพสต์ 29 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 29 ครั้ง

วันที่ 24 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมฯ หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 วันที่สาม ภาคเช้าอบรมร

วันที่โพสต์ 26 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 35 ครั้ง

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมฯ หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 วันที่สอง ?เรา?คือคร

วันที่โพสต์ 25 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 33 ครั้ง

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางอลิสสราผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมฯ หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 ?ก้าวแรก สู่ครอบครัว สจว.? เ

วันที่โพสต์ 25 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 37 ครั้ง

มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 33 ครั้ง

ผอ.เขตพบเพื่อนครู

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 33 ครั้ง

โรงเรียนเมืองสมเด็จ ออกพื้นที่แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นป.6

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 32 ครั้ง

มอบทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค 2/2566

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 44 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พบเพื่อนครู

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย อ่าน 46 ครั้ง

วันที่ 18-19 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกมศึกษากาฬส

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 32 ครั้ง

วันที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นำโดยนางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจ

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 40 ครั้ง

วันครู ครั้งที่ 68

วันที่โพสต์ 17 ม.ค. 2567 โดย โรงเรียน บ้านแก้งกะอาม อ่าน 38 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผอ.รร.บ้านบึงโคกสะอาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านดงแหลม
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองไผ่
นายวรวุฒิ มุลทา
ผอ.รร.บ้านกอกวิทยาคม
นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผอ.รร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
นางสาวณัฐรินีย์ อำไพศรี
ผอ.รร.ดงบังนาแก้ววิทยา
นางผกาพรรณ์ ฉายฉันท์
ผอ.รร.แก่งพฤาชัยวิทยา
นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผอ.รร.คำเม็กวิทยา
นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผอ.รร.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผอ.รร.โพธิ์คำประชาสรรพ์
นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผอ.รร.บ้านขมิ้น
นางพรสวรรค์ กระจาย
ผอ.รร.หนองสนมราษฎร์อำนวย
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
นายสุธวัชร์ เทศารินทร์
ผอ.รร.ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณศรี
ผอ.รร.บ้านแก่งกะอาม
นายยุทธศักดิ์ ศรีแก้ว
ผอ.รร.หนองบัววิทยาสรรพ์
สิบเอกนิพล จำศรี
ผอ.รร.บ้านบัวสามัคคี
นางสาวสุพรรษา พอลีละ
ผอ.รร.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

MAIN LINK