สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

มณีรัตน์ โคตะวินนท์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ นำโดย นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 15 ครั้ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 3103 ผู้นำในศตวรรษที่ 21 หมวดวิชาที่ 3 ผู้นำธรรมาภิบาล โ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 12 ครั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม ภาคเช้ากิจการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉ

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 8 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม นำโดย พล.ต. ชยุตรา เสริมสุข ผอ.ส

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 9 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 2003 การปรับเปลี่ยนเจตคติและความเชื่อ หมวดวิชาที่ 2 จิต

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 9 ครั้ง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อบรมรายวิชา 2001 การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ หมวดวิชาที่ 2 จิตวิทยาความมั่นคง

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 19 ครั้ง

โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ และสถานศึกษา ร่วมขับเคลื่อนร่วมวางแผ

วันที่โพสต์ 8 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 32 ครั้ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 2002 การ

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าพิธีเปิดการอบรมเชิงป

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 22 ครั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 1003 สภาว

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 22 ครั้ง

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 1004 กำลั

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 20 ครั้ง

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 1001 การบร

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 32 ครั้ง

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว. สพฐ. รุ่นที่ 11 ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3302 การบ

วันที่โพสต์ 29 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 23 ครั้ง

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงผลงานวิชาการ ? เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย

วันที่โพสต์ 29 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 23 ครั้ง

วันที่ 24 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมฯ หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 วันที่สาม ภาคเช้าอบรมร

วันที่โพสต์ 26 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 32 ครั้ง

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมฯ หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 วันที่สอง ?เรา?คือคร

วันที่โพสต์ 25 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 32 ครั้ง

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางอลิสสราผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมฯ หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ 11 ?ก้าวแรก สู่ครอบครัว สจว.? เ

วันที่โพสต์ 25 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 35 ครั้ง

วันที่ 18-19 มกราคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกมศึกษากาฬส

วันที่โพสต์ 19 ม.ค. 2567 โดย มณีรัตน์ โคตะวินนท์ อ่าน 30 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 6 หน้า