กลุ่มเมืองสามอ่าง

   กลุ่มเสรีไทนาคู

   กลุ่มเมิงเขาวง

   กลุ่มเมืองกุฉินารายณ์

   กลุ่มลำะยังนารายณ์

   กลุ่มบูรพานารายณ์

   กลุ่มนามน

   กลุ่มเมืองสมเด็จ

   กลุ่มสมเด็จภูพาน

   กลุ่มแพรวาคำม่วง      กลุ่มสถานศึกษาที่ 1 อำเภอห้วยผึ้ง

รร.บ้านเหล่าสีแก้ว
รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
รร.บ้านคำม่วง
รร.คำบงพิทยาคม
รร.บ้านห้วยผึ้ง
รร.บ้านหนองแสง
รร.บ้านหนองมะงง
รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
รร.คำหมุนผดุงเวทย์
รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน
รร.บ้านห้วยฝา
รร.บ้านผึ้ง
รร.บ้านปลาขาว
รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
รร.บ้านหนองขอนแก่น
รร.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
รร.อุปรีศรีวิทยา
รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2