+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 043-869-104

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร : 043-869064

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 date_range24 มิ.ย. 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังก date_range23 มี.ค. 2564
กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ date_range17 มี.ค. 2564
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ date_range8 มี.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป date_range2 มี.ค. 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร : 043-869395

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ date_range22 เม.ย. 2564
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ date_range9 เม.ย. 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ระบบ NISPA / ระบบ CATAS date_range29 มี.ค. 2564
แบบฟอร์มเอกสารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน date_range26 มี.ค. 2564
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนกรณีบ้านนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย date_range17 มี.ค. 2564

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 043-869394

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS date_range22 ก.ค. 2564
ตารางสรุปจำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้นเรียน แยกตามรายอำเภอ (DMC) ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564 date_range9 ก.ค. 2564
ตารางสรุปจำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิง ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) เป็นรายชั้น และรายโรงเรียน จำนวน 58 โรงเรียน (DMC) ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน date_range9 ก.ค. 2564
ตารางสรุปจำนวนนักเรียนแยกชาย-หญิง ห้องเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา-ระดับประถมศึกษา เป็นรายชั้นและรายโรงเรียน แยกตามกลุ่มสถานศึกษา (DMC) ข้อมูล ณ 25 มิถุน date_range9 ก.ค. 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร date_range3 มิ.ย. 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร : 043-869064

ศธ.เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ สูงสุด 10 อันดับแรกได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ date_range21 ก.ค. 2564
โครงการสอนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จาก สสวท date_range18 ก.ค. 2564
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมออนไลน์การจัดทำวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะแบบว.PA ฟรี date_range5 ก.ค. 2564
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี สำหรับพัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตศาตร์ หลักสูตร "สื่อคณิตศาสตร์ เสริมความรู้" ยกระดับทักษะคิดคำนวณ วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ ผู้เข้าร่ date_range1 มิ.ย. 2564
ประกาศ หลักสูตรการอบรม สสวท. 12 หลักสูตร ที่ได้จัดอบรมไปแล้วในปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว date_range11 พ.ค. 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.กส.3

 

 

นายสุริยะ ใจวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางวิภา สายรัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายมนตรี จันทวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาา

MAIN LINK

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ประกาศโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194

date_range26 ก.ค. 2564 person นางสาวณัฐกานต์ บุญทัน

จดหมายข่าว ฉบับที่52/2564


date_range21 ก.ค. 2564 person จันทรวิมล นัสดา

โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)มอบพัดลม

date_range14 ก.ค. 2564 person โรงเรียน บ้านบัวขาว(พันธ์อุปถัมภ์)

ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการจัดการการเรียนการสอน

date_range14 ก.ค. 2564 person โรงเรียน บ้านบัวขาว(พันธ์อุปถัมภ์)

จดหมายข่าว ฉบับที่51/2564


date_range14 ก.ค. 2564 person จันทรวิมล นัสดา

คณะกรรมการสถานศึกษา สร้างลานธรรม ลานโพธิ์

date_range10 ก.ค. 2564 person กุลธิดา กสิณอุบล

จดหมายข่าว ฉบับที่50/2564


date_range8 ก.ค. 2564 person จันทรวิมล นัสดา

จดหมายข่าว ฉบับที่49/2564


date_range8 ก.ค. 2564 person จันทรวิมล นัสดา

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ที่ตั้งสพป.กส.3