สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนสังคมพัฒนา : จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โพสต์เมื่อ : 6 มิ.ย. 2567 เวลา 14:59 น. IP: 223.206.233.42
แชร์ให้เพื่อน

วันศุกร์ ที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนสังคมพัฒนา จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ หลีกเลี่ยงยาเสพติด มีความรัก ความสามัคคี มีค่านิยมที่พึงประสงค์รักในการทำงานและรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ