สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

รับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) จากสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โพสต์เมื่อ : 23 ก.พ. 2567 เวลา 09:30 น. IP: 118.173.111.119
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุขสันต์ จุทารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) จากสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นำโดยนายมนตรี จันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 นายเอกรัฐ จันทร์นี ประธานกลุ่ม ผอ.โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง นางสาวณกมลชน ศรีบุตตะ เลขานุการกลุ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโง้ง นางอาทิตยา บริพันธ์ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ได้มานิเทศ ติดตาม และให้คำชี้แนะแนวทางการบริหารงานทั้ง ๔ ด้าน การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. ตามบันทึกข้อตกลง MOU ของโรงเรียน ทางโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่คณะกรรมการได้มานิเทศ ติดตาม และชี้แนะแนวทาง