สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนสังคมพัฒนา : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ : 31 ส.ค. 2566 เวลา 10:20 น. IP: 223.206.234.48
แชร์ให้เพื่อน

วันอังคาร ที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนสังคมพัฒนา นำโดย นายเดชา ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมพัฒนา นางสาวนัยนา ชนาฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมพัฒนาและคณะคุณครู ยินดีต้อนรับ นายธีระ ภูดี ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายนิคม จันทร์ช่วย ผอ.โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ ผอ.โรงเรียนหนองโพนสูง นางสาวนันธิญา เกรียงสมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นายอภิรัฐ เจาะจง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา