สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนสังคมพัฒนา : มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โพสต์เมื่อ : 24 ส.ค. 2566 เวลา 17:28 น. IP: 171.97.109.13
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนสังคมพัฒนา มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสได้รับกาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย ณหอประชุมโรงเรียนสังคมพัฒนา