สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โพสต์เมื่อ : 12 ม.ค. 2566 เวลา 13:34 น. IP: 27.130.119.127
แชร์ให้เพื่อน

วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านกกตาล โดยนายวิเศษศักดิ์ ถามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตาล ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ นำโดยนายกำจัด คะโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ หัวหน้ากลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ นายไชยยา แก้วกัณฑรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 นายสุรินทร์ หนองช้าง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และนายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. กส. 3 และทางโรงเรียนบ้านกกตาล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในข้อเสนอแนะต่างๆ