สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนสังคมพัฒนา : ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์เมื่อ : 17 มิ.ย. 2565 เวลา 21:56 น. IP: 61.90.32.83
แชร์ให้เพื่อน

วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดยนายเดชา ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมพัฒนา นางสาวนัยนา ชนาฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมพัฒนา และคณะครูโรงเรียนสังคมพัฒนา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายเดชา ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมพัฒนา นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นายสมใจ จุทาผาด ครูชำนาญการพิเศษ นางพิศมัย จงกลกลาง ครูชำนาญการ ได้มาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ ของ นางธัญญารัตน์ ถิ่นละออ ครูผู้ช่วย และนางสาวเบญจมาศ จันทร์ประทักษ์ ครูผู้ช่วย ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้