สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 2565 เวลา 17:00 น. IP: 171.101.93.216
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้นของโรงเรียนบ้านส้มป่อย โรงเรียนบ้านโพนนาดี และโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร ณ หอประชุมโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์