สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ นำคณะฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

โพสต์เมื่อ : 6 ก.ย. 2564 เวลา 10:21 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

นที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์,ดร.วิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓, ดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ,นายอดิศักดิ์ ทวยลี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ, จ.อ.ไวกูล มะลิรส ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,นายปภวิษณ์ จิตจักร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน,นางราตรี พูลพัฒน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ, นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากร ในสังกัด สพป.กส. ๓ ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.วิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธาน "การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วประเทศ"

[ 24]

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๔

[ 68]

ให้เกียรติ เป็นประธาน ?การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แก่ครูผู้สอน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยระบบข้อสอบออน

[ 32]

ให้เกียรติ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต แก่คณะคุณครู โซนโพนเนินยาง ๖๔ กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

[ 31]

ให้เกียรติเป็นประธาน คณะกรรมการประเมิน "การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ"

[ 33]