สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สุเมธ ปาละวงษ์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online 2024(Integrity and Transparency Assessm

วันที่โพสต์ 13 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 85 ครั้ง

"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน"

วันที่โพสต์ 11 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 95 ครั้ง

ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช "พระราชวัชรธรรมโสภณ" ฉลองตราตั้งวัดพระธาตุหมื่นหิน และฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 209 ครั้ง

ารแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ๗ คน อายุไม่เกืน ๑๒ ปี ณ สนามโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 7 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 105 ครั้ง

"การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Infegrity and Transparency Assessments Onli

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 127 ครั้ง

กิจกรรมเคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระ- สวดมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่โพสต์ 5 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 72 ครั้ง

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง

วันที่โพสต์ 3 มิ.ย. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 84 ครั้ง

ประธานพิธีฯ บรรยายพิเศษ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์

วันที่โพสต์ 30 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 111 ครั้ง

การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 79 ครั้ง

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพสต์ 29 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 77 ครั้ง

"การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียน (PIZA) สพฐ." ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่โพสต์ 26 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 87 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่โพสต์ 26 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 129 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 168 ครั้ง

การอบรม การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา"

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 118 ครั้ง

การประชุมติดตามรับชม รายการ "พฤหัส เช้าข่าว สพฐ. " "เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน" ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์ ออนไลน์

วันที่โพสต์ 17 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 87 ครั้ง

ารประชุมติดตามรับชม รายการ "พฤหัส เช้าข่าว สพฐ. " "เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน" ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์ ออนไลน์

วันที่โพสต์ 9 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 115 ครั้ง

กิจกรรม Kick Off ?สุขาดี มีความสุข? ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 255 ครั้ง

การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.25

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2567 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 286 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 37 หน้า