สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สุเมธ ปาละวงษ์


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร, คณะครู , ติดตามการเกลี่ยอัตรากำลัง ตำแหน่งพนักงานราชการ รร.ในสังกัด

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 12 ครั้ง

การประชุม ติดตามรับชม รายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ.? ผ่านระบบวิดีโอ คอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 6 ครั้ง

พิธีเปิด ?การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา? ในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 68 ครั้ง

พิธีเปิดการอบรม ?เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ(Career Path)?

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 25 ครั้ง

?การประชุม ติดตามรับชมรายการ ?พุธเช้า ข่าว สพฐ? ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์

วันที่โพสต์ 11 พ.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 23 ครั้ง

พิธีเปิดการอบรม ?เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ(Career Path)?

วันที่โพสต์ 11 พ.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 22 ครั้ง

ให้การต้อนรับ คณะ รองฯ และคณะ ผอ.กลุ่ม , บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธู์

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 61 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม การอบรม ?เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 42 ครั้ง

?การประชุมคณะกรรมการ บริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว? ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 48 ครั้ง

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีสวดอภิธรรมศพ นายสมศักดิ์ ขันทวี อดีต ผอ.รร.หนองหูลิงเจริญเวทย์

วันที่โพสต์ 5 พ.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 36 ครั้ง

การประชุมผู้รับผิดชอบ การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 5 พ.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 21 ครั้ง

"การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ video conference และโปรแกรม zoom meeting โดย นางตรีนุช เทียนทอง

วันที่โพสต์ 5 พ.ค. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 21 ครั้ง

?การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา การจัดการการศึกษาป

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 55 ครั้ง

การดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ, ไหว้พระสวดมนต์

วันที่โพสต์ 25 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 57 ครั้ง

การสัมมนา เชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ?ต้นกล้าไร้ถัง? พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กลุ่มภาคีเครือข่ายโรงเรียน

วันที่โพสต์ 23 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 64 ครั้ง

การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายฯ แก่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์ 21 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 51 ครั้ง

กิจกรรม ?อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย? เสริมสร้างความรัก สามัคคี คุณธรรม ..."ประเพณี สงกรานต์".

วันที่โพสต์ 12 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 75 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบนโยบายจุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับการประเมินผลการขับเตลื่อนนโยบาย

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2565 โดย สุเมธ ปาละวงษ์ อ่าน 50 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 12 หน้า