สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล เข้าร่วมประชุมพิจารณาดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์เมื่อ : 31 ก.ค. 2564 เวลา 21:48 น. IP: 223.206.232.24
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายโกเมน ประทุมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล เข้าร่วมประชุมพิจารณาดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิจารณาร่วมกันในการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพน, ผู้ใหญบ้าน หมู่ 6-10, ส.อบต, อสม, รพสต.บ้านโพน, และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพน โดยมติที่ประชุมมอบหมายให้โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคลเป็นศูนย์กักกันสังเกตุอาการผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ