สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand

โพสต์เมื่อ : 31 ก.ค. 2564 เวลา 03:28 น. IP: 223.206.234.35
แชร์ให้เพื่อน

ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5558/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 30) มีมติให้โรงเรียนทุกสังกัด หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งสถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษงดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภท (On Site) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โดยท่านผู้อำนวยการ นายโกเมน ประทุมขำ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงปฏิบัติตามข้อสั่งการของทางจังหวัด ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากเดิมรูปแบบ (On Site) มาเป็นรูปแบบ (On Hand) ให้นักเรียนศึกษาเองที่บ้านโดยหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด และให้ครูประจำชั้นแต่ละชั้นจัดทำใบงานหรือใบกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำเองที่บ้าน QR - Code วีดีโอด้านล่าง

 

คำบรรยายภาพ