สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนนักธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์เมื่อ : 31 ก.ค. 2564 เวลา 02:15 น. IP: 223.206.234.74
แชร์ให้เพื่อน

จากการรายงานสถานการณ์ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่ามีการแพร่ระบาดในพื้นที่หลายจังหวัด และมีแนวโน้มในการแพระบาดรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพบผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเฝ้าระวังการเดินทางข้ามจังหวัดและเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเองของผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนนักธุรกิจได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5558/2564 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ให้โรงเรียนทุกสังกัด หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียน หรือ On Site จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-AIR, ON-LINE, ON-DEMAND, ON-HAND ตามความเหมาะสมแทน โดยโรงเรียนนักธุรกิจนำโดยท่านผู้อำนวยการนางวาสนา ดอนศิลา ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ On hand โดย ครูมอบหมายใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด ให้นักเรียนไปทำที่บ้าน นักเรียนมารับ-มาส่งใบงาน แบบฝึกหัด ทุกสัปดาห์ โรงเรียนนักธุรกิจได้นำเสนอ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบคลิปวิดีโอ

www.youtube.com/watch 

 

QRCode