สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

คลิปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดินจี่

โพสต์เมื่อ : 30 ก.ค. 2564 เวลา 14:39 น. IP: 14.207.203.17
แชร์ให้เพื่อน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดินจี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

       จากการรายงานสถานการณ์ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่ามีการแพร่ระบาดในพื้นที่หลายจังหวัด และมีแนวโน้มในการแพระบาดรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพบผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเฝ้าระวังการเดินทางข้ามจังหวัดและเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเองของผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านดินจี่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5558/2564 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ให้โรงเรียนทุกสังกัด หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียน หรือ On Site จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-AIR, ON-LINE, ON?DEMAND, ON-HAND ตามความเหมาะสมแทน โดยโรงเรียนบ้านดินจี่นำโดยท่านผู้อำนวยการเจนณรงค์  เวียงวะลัย ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ On hand โดย ครูมอบหมายใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด ให้นักเรียนไปทำที่บ้าน นักเรียนมารับ-มาส่งใบงาน แบบฝึกหัด ทุกสัปดาห์ โรงเรียนบ้านดินจี่ได้นำเสนอ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในรูปแบบคลิปววิดีโอ

ตามลิงค์ https://youtu.be/logS5PGRqlA    หรือ QR-Code ด้านล่าง

คำบรรยายภาพ