สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

[โรงเรียนบ้านคำพิมูล กลุ่มที่ 10] การจัดการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์เมื่อ : 30 ก.ค. 2564 เวลา 14:39 น. IP: 110.171.37.93
แชร์ให้เพื่อน

จากการรายงานสถานการณ์ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่ามีการแพร่ระบาดในพื้นที่หลายจังหวัด และมีแนวโน้มในการแพร่ระบาดรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพบผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเฝ้าระวังการเดินทางข้ามจังหวัดและเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเองของผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านคำพิมูลได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5558/2564 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ให้โรงเรียนทุกสังกัด หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียน หรือ On Site จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-AIR, ON-LINE, ON-DEMAND, ON-HAND ตามความเหมาะสม โดยโรงเรียนบ้านคำพิมูลนำโดยท่านผู้อำนวยการ ครรชิต โชติจำลอง ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. นักเรียนศึกษาเองโดยใช้หนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัด ON-HAND ในระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2. การจัดการเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ต ON-LINE ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สามารถรับชมได้ที่ลิงก์ youtu.be/QOTNkoPm3hw หรือ QR-Code ด้านล่าง

คำบรรยายภาพ