สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

[โรงเรียนบ้านคำพิมูล กลุ่มที่ 10] นำเสนอผลงานดีเด่น เพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2563

โพสต์เมื่อ : 9 เม.ย. 2564 เวลา 19:54 น. IP: 110.77.212.131
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านคำพิมูล ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานดีเด่น เพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย ท่านผู้อำนวยการ ครรชิต โชติจำลอง, คุณครูอนุชิต วรชิน, คุณครูพัชรวดี วรชิน และคุณครูกวิน นามุลทา รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ "การจัดการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community: PLC)" โดยมีคุณครครูอุไรวรรณ ภูหนองโอง, คุณครูศรุตา พรมศรี, คุณครูมณีรัตน์ โอภากาส, คุณครูพัชรวดี วรชิน และคุณครูกวิน นามุลทา เป็นผู้นำเสนอ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ