สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

เลือกตั้งคณะกรรมการน้กเรียนโรงเรียนบ้านคำพิมูล

โพสต์เมื่อ : 12 มิ.ย. 2567 เวลา 14:41 น. IP: 119.42.76.237
แชร์ให้เพื่อน

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านคำพิมูล นำโดย นายครรชิต โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพิมูล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา งานสภานักเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองในการอยู่ในสังคม โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ลงสมัคร 2 พรรค คือ เบอร์ 1 พรรคคะวะโต เบอร์ 2 พรรคก้าวไม่ออก และพรรคที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้คือ เบอร์ 2 พรรคก้าวไม่ออก ด้วยคะแนนเสียง 56 ต่อ 42 คะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์