สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน"

โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2567 เวลา 15:42 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ "การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน" โดย นายนิคม จันทร์ช่วย ผอ.รร. สงเปลือยวิทยายน ประธานกลุ่มโรงเรียนนามน, นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์ ผอ.รร. บ้านโนนเที่ยง, น.ส.นันธิญา เกียรสมร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มนามน ให้การต้อนรับ ร่วมการประชุมฯ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญ ทั้งนี้ ประธานมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาการศึกษาและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ศาสตร์ของการพัฒนาคน" ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนเที่ยง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ .. ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วย

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online 2024(Integrity and Transparency Assessm

[ 85]

"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน"

[ 93]

ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช "พระราชวัชรธรรมโสภณ" ฉลองตราตั้งวัดพระธาตุหมื่นหิน และฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน

[ 204]

ารแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ๗ คน อายุไม่เกืน ๑๒ ปี ณ สนามโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

[ 103]

"การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Infegrity and Transparency Assessments Onli

[ 124]