สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช "พระราชวัชรธรรมโสภณ" ฉลองตราตั้งวัดพระธาตุหมื่นหิน และฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน

โพสต์เมื่อ : 8 มิ.ย. 2567 เวลา 18:11 น. IP: 171.97.80.60
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 , นางสาวบุษบา มิ่งไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายมนตรี จันทวงศ์ รอง ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 และนายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์ ผอ.รร.กุดสิมวิทยาสาร ประธานกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง, นายณรงค์ศักดิ์ โพนตุแสง ผอ.รร.บ้านโพนนาดี , นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย ผอ. รร.บ้านโพธิ์ไทร ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช "พระราชวัชรธรรมโสภณ" ฉลองตราตั้งวัดพระธาตุหมื่นหิน และฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน ทั้งนี้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรปุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ประธานพิธีฯ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน, นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ และความเป็นมา, การดำเนินการพิธีฯ, นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อ่านประกาศสัญญาบัตร พระราชาคณะช้้นราช อ่านประกาศตราตั้งวัดพระธาตุหมื่นหินและอ่านประกาศตราตั้งเจ้าอาวาส ฯลฯ ณ วัดพระธาตุหมื่นหิน ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online 2024(Integrity and Transparency Assessm

[ 85]

"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน"

[ 94]

ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช "พระราชวัชรธรรมโสภณ" ฉลองตราตั้งวัดพระธาตุหมื่นหิน และฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน

[ 209]

ารแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ๗ คน อายุไม่เกืน ๑๒ ปี ณ สนามโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

[ 105]

"การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Infegrity and Transparency Assessments Onli

[ 126]