สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ารแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ๗ คน อายุไม่เกืน ๑๒ ปี ณ สนามโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

โพสต์เมื่อ : 7 มิ.ย. 2567 เวลา 16:02 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

ันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ๗ คน อายุไม่เกืน ๑๒ ปี ณ สนามโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ ?สุขาดี มีความสุข? ตามนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ?เรียนดี มีความสุข? และติดตามการเรียนการสอน เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดย นายพรชัย เทศารินทร์ ผอ.รร.บ้านหนองม่วง ประธานกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง, นายเดชศักดา เทศารินทร์ ผอ.รร. สูงเนินวิทยาคม, นางสาวบุษบา มิ่งไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ, ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด กลุ่มแพรวาคำม่วง และนางวันธนา ปัญญพิมพ์ ผอ.รร.ชุมชนหนองยางวิทยาคม, นางนัฐกุล นรทัต ผอ. รร.หนองซองแมวผดุงวิทย์, รก. ผอ.รร.บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก อย่างดียิ่ง ไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วย

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online 2024(Integrity and Transparency Assessm

[ 85]

"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน"

[ 94]

ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช "พระราชวัชรธรรมโสภณ" ฉลองตราตั้งวัดพระธาตุหมื่นหิน และฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน

[ 208]

ารแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ๗ คน อายุไม่เกืน ๑๒ ปี ณ สนามโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

[ 105]

"การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Infegrity and Transparency Assessments Onli

[ 126]