สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียน ให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่ โรง

โพสต์เมื่อ : 16 พ.ค. 2567 เวลา 16:18 น. IP: 110.171.112.252
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียน ให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนบ้านพรหมสว่าง เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในการนี้ได้มีการแนะนำ ครูผู้ช่วยคนใหม่ คือ คุณครูอลงกรณ์ สารจันทร์ วิชาเอกพลศึกษา ให้นักเรียนรู้จัก จากนั้นนักเรียนได้แยกแถวไปพบครูประจำชั้นเพื่อรับมอบหนังสือเรียน ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


นิเทศ ติดตาม นักเรียนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษ

[ 16]

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐น. โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรร

[ 36]

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

[ 39]

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกเยี่ย

[ 49]

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิ

[ 69]