สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผ

โพสต์เมื่อ : 16 พ.ค. 2567 เวลา 06:50 น. IP: 110.171.112.252
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านพรมสว่าง สำนึกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๓ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


นิเทศ ติดตาม นักเรียนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษ

[ 16]

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐น. โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรร

[ 36]

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

[ 39]

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกเยี่ย

[ 49]

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นำโดย นายสุชาติ เทียมทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิ

[ 69]