สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กิจกรรม Kick Off ?สุขาดี มีความสุข? ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (

โพสต์เมื่อ : 6 พ.ค. 2567 เวลา 21:06 น. IP: 171.97.79.192
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดร. ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการดำเนินโครงการ "สุขาดี มีความสุข" ณ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายน์ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผอ.กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์, บุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ นายเอนก เครือสา ผอ.รร. สามัคคีบัวขาว, นายวิเศษศักดิ์ ถามณี ผอ.รร.บ้านกกตาล ประธานกลุ่ม รร.เมืองกุฉินารายณ์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ร่วมกิจกรรมฯ พร้อมรับชม ร่วมกิจกรรม Kick Off พิธีเปิด โครงการ"สุขาดี มีความสุข" จึงขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกทุกด้านอย่างดียิ่ง ไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วย.... สพฐ....กำหนดให้โรงเรียน ร่วมกิจกรรมฯ ทุกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ณ โรงเรียนวัดเมตารางค์ จังหวัดปทุมธานี...สพฐ. มุ่งยกระดับสุขอนามัยนักเรียน โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ?สุขาดี มีความสุข? ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายพิษณุ พลธี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม การติดป้ายโลโก้ ?สุขาดี มีความสุข? ทุกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting . โอกาสนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรม Kick Off ?สุขาดี มีความสุข? ในทุกภูมิภาค จำนวน 5 จังหวัด ด้วย .... พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวว่า ขอให้สถานศึกษาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐโครงการ ?สุขาดี มีความสุข? เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ไปพร้อมกัน ?จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ว่ามีความต้องการให้ปรับปรุงเรื่องใดโครงการ ?สุขาดี มีความสุข? โดยมอบหมายให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกแห่งทั่วประเทศ สำรวจห้องน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซม ให้ห้องน้ำของทุกโรงเรียนสะอาด สะดวก สบาย ถูกสุขลักษณะ สวยงาม ซึ่งในวันนี้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จ จึงมีกิจกรรม Kick Off ติดป้ายโลโก้ ?สุขาดี มีความสุข? พร้อมใช้รองรับในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้? . ทางด้านนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ในปีการศึกษา 2567 นี้ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 80 คน จำนวน 9,698 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท รวมใช้งบประมาณ 97 ล้านบาท ส่วนโรงเรียนทั่วไปใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา หรือเงินอื่นๆ ที่โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ได้มีการลงพื้นที่กำกับติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุงห้องน้ำ มีการถ่ายภาพก่อนและหลังการปรับปรุงส่งมาให้ สพฐ. ด้วย โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ต่อไปห้องน้ำของโรงเรียน มีสุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ, ประตู ช่องระบายอากาศ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย, ระบบน้ำประปา ให้เพียงพอ, ระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่างภายในเพียงพอและปลอดภัย, ทาสีห้องน้ำ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ซึ่งครูและนักเรียนจะใช้ห้องน้ำร่วมกัน ก็จะระวังเรื่องความสะอาดมากขึ้น และสามารถลดการที่เด็กทำเรื่องไม่เหมาะสมในห้องน้ำได้ ...

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online 2024(Integrity and Transparency Assessm

[ 85]

"การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน"

[ 94]

ร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช "พระราชวัชรธรรมโสภณ" ฉลองตราตั้งวัดพระธาตุหมื่นหิน และฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน

[ 208]

ารแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ๗ คน อายุไม่เกืน ๑๒ ปี ณ สนามโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

[ 105]

"การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Infegrity and Transparency Assessments Onli

[ 126]