สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

โพสต์เมื่อ : 5 เม.ย. 2567 เวลา 09:39 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

4 เมษายน 2567 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประกอบด้วยนางรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายกรชกร ชวติ ผอ.โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ นางสาวนิภา สาริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ปฏิบัติหน้าที่ประเมินครูผู้ช่วย นายอภิเชษฐ์ ศรีงามเมือง ที่ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ ตามกรอบการประเมินทั้งสองด้าน คือ ด้านการปฏิบัติตน และด้านการปฏิบัติงาน การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ท่านรองผอ.โรงเรียนบ้านที่แยกสมเด็จ พร้อมคณะครู และบุคลากรได้ให้การดูแลและต้อนรับเป็นอย่างดี

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ประกาศ สมศ. ที่ 157/2567 รายชื่อสถานศึกษา #ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประกันคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[ 18]

รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ปีการศึกษา ๒๕๖๖

[ 83]

การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ สพฐ, ทาง OBEC Channel โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

[ 46]

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

[ 73]

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู็ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ ๑

[ 99]