สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3304 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหมวดวิชาที่ 3 ผู้นำธรรมาภิบาล โดย

โพสต์เมื่อ : 26 มี.ค. 2567 เวลา 13:03 น. IP: 110.171.130.135
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ภาคเช้าอบรมรายวิชา 3304 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหมวดวิชาที่ 3 ผู้นำธรรมาภิบาล โดย พล.ท. สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ณ ห้องเรียน 1 ชั้น 4 สจว.สปท. ?เศรษฐกิจพอเพียง? ความเจริญของประเทศจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่โดยผับปฏิบัติจะต้องมีความเพียร์ ความพยายาม และความอดทน พร้อมเข้าใจในสิ่งที่ทำอยู่อย่างแท้จริง ภาคบ่าย อบรมรายวิชา 3205 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ?จริยธรรม? เป็นหลักสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องสามารถแยกเรื่องตำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้ และเป็นผู้ดูแลรักษาประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ