สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2567 เวลา 17:54 น. IP: 118.173.111.215
แชร์ให้เพื่อน

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนค้อนำโดยนายนิกร เชยชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธิดารัตน์ ไตรทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโนนค้อได้จัดการอบรม สัมนาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายทางวิชาการด้าน PLC เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูที่ส่งเสริมทักษะด้านการคิดของผู้เรียนโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ และวิทยากรร่วมบรรยาย คือ 1.ดร,ชนินทร์ คะอังกุ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รร.สูงเนินวิทยาคม 2.ดร.สุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กส.3 3.นายครรชิต โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพิมูล 4.นายนิกร เชยชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ 5.นายลิขิต เวงวิถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 6. นายวิชชากร ทานาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง 7.นายสุรพล พลนาคู ครูเชี่ยวชาญ รร.บ้านนาคู 8.นางมนัสชนก อุดมดี ครูเชี่ยวชาญ รร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 9. นางติรยานามวงษ์ ครูเชี่ยวชาญ รร.บ้านดินจี่ คณะครูที่เข้าร่วมอบรมสัมนาในครั้งนี้ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านโนนค้อ 2.โรงเรียนบ้านโพนแพง 3.โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โรงเรียนบ้านโนนค้อขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้ในการอบรมสัมนาในครั้งนี้ค่ะ