สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การอบรม เชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN)

โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2567 เวลา 06:49 น. IP: 27.130.251.112
แชร์ให้เพื่อน

๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ท่านดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) พร้อมด้วยวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer) นางธัญญาภัค ขานโส ครูโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐) และนางขวัญจิตร จำปาวัน ครูโรงเรียนบ้านดินจี่ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทางสำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑๘ ? ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร การอบรมได้ดำเนินการตามตารางการอบรมอย่างเข้ม ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย เป็นอย่างมาก

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ