สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

โพสต์เมื่อ : 28 ก.พ. 2567 เวลา 10:06 น. IP: 110.49.114.154
แชร์ให้เพื่อน

วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนหนองบัวใน ขอขอบพระคุณ นายชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ที่มอบหมายให้ นางสาวนันธิญา เกรียงสมร ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน ออกมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวนนักเรียน ๑๗ คน ตามกำหนดการประเมินของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ การสอบดำเนินการด้วยความเรียบร้อย

      วันพุธ ที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนหนองบัวใน ขอขอบพระคุณ นายชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ที่มอบหมายให้ นางสาวนันธิญา  เกรียงสมร ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน ออกมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวนนักเรียน ๑๗ คน ตามกำหนดการประเมินของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ การสอบดำเนินการด้วยความเรียบร้อย