สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โพสต์เมื่อ : 25 พ.ย. 2566 เวลา 10:29 น. IP: 180.180.61.191
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566 ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ประธานกรรมการทุกกิจกรรมทุกท่าน และเจ้าของสถานที่สนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ทั้ง 5 สนามแข่งขัน ที่ท่านได้ให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน ให้การจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนเรียนรวม ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 51 กิจกรรม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยร้อยทุกกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตามฯ โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา

[ 24]

นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบ NT ชั้นป.๓ ที่ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

[ 24]

นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบ NT ชั้นป.๓ ที่ สนามสอบโรงเรียนบ้านค้อราษฏร์บำรุงวิทยา กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

[ 28]

นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบ NT ชั้นป.๓ ที่ สนามสอบโรงเรียนบ้านสร้างแสน กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

[ 23]

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

[ 32]