สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย. 2566 เวลา 20:52 น. IP: 1.2.177.194
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนันธิญา เกรียงสมร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ ติดตามฯ ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา และโรงเรียนบ้านกลาง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พบว่า โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและนำหนังสือพระราชนิพนธ์ ทั้ง 3 เล่มมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูและผู้ปกครองมีส่วนส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตามฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ