สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย. 2566 เวลา 17:31 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ ชุดที่ 10 กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง นำโดย นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายพรชัย เทศารินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียน นายวิชชากร ทานาศรี เลขานุการกลุ่มโรงเรียน นางสุชัญญา เยื้องกลาง และนางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบาย?เรียนดี มีความสุข? และนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ณ รร.สะพานหินวิทยาคม รร.บ้านโนนศรีสวัสดิ์ รร.บ้านใหม่ชัยมงคล รร.หนองซองแมวผดุงวิทย์ และรร.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ พบว่า ด้านบริบทของสถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมครบทุกด้าน มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ปฏิบัติตามนโยบายครบทุกประเด็น ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตามฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่งค่ะ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

[ 174]

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

[ 33]

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธฺราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

[ 36]

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

[ 24]

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

[ 24]